PRODEJ, MONTÁŽE A SERVIS

CHLAZENÍ MÍRA NEČAS

 

Servisem, opravami a montáží chladící techniky se zabýváme již více jak 14 let!

 

VÍCE O FIRMĚ

KLIMATIZACE

 

Princip klimatizace

Základem klimatizace je chladící zařízení. Princip klimatizace je v podstatě podobný jako u ledničky. Výparník umístěný ve vnitřním klimatizovaném prostoru odebírá teplo z tohoto prostoru. Kondenzátor umístěný mimo klimatizovaný prostor odvádí teplo do okolního prostoru. Uvedené části klimatizace jsou navzájem propojené měděným potrubím s cirkulujícím ekologickým chladivem. Motorem pohánějícím proces chlazení je kompresor umístěný mezi výparníkem a kondenzátorem. Kondenzační a výparníková část mohou být umístěné dohromady (v případě kompaktního přístroje) nebo odděleně (u SPLIT systému [z ang. split = dělený]).

 

Klimatizace zajišťující chlazení i ohřev

U klimatizací, které umožňují i vytápění, je možné funkci výparníku a kondenzátoru otočit. Klimatizace potom pracuje jako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Odebírané teplo z venkovního prostředí se přečerpává do vnitřního prostředí.
Klimatizace s funkcí ohřevu, pracující na principu tepelného čerpadla, představují hospodárný způsob přitápění v přechodném období na jaře a na podzim. Ke svému provozu potřebují pouze třetinu energie, kterou dodají.

 

Split jednotky

Klimatizace typu Split jsou dělené klimatizace, které mají kondenzační jednotku umístěnou ve venkovním prostředí a výparníkovou jednotku v klimatizovaném prostoru. Vnitřní jednotky systému Split jsou v nástěnném, parapetním, podstropním, kazetovém, kanálovém a sloupovém provedení. Nástěnné jednotky klimatizace se uplatní v rodinném domě, v bytě, kanceláři, hotelových pokojích apod. Podstropní, parapetní a kazetová jednotka klimatizace poskytuje řešení pro obchody, restaurace nebo kanceláře s podhledy.

 

Multisplit jednotky

Multisplity používají více vnitřních jednotek. Systém umožňuje na jednu venkovní jednotku napojit více vnitřních jednotek, přičemž je lze samostatně ovládat.

 

Kompaktní jednotky

Kompaktní klimatizační jednotky mají kondenzační a výparníkovou část umístěnou v jednom šasi přístroje. Nejběžnějšími kompaktními klimatizacemi jsou okenní klimatizace a mobilní klimatizace.

 

Okenní klimatizace

Okenní klimatizace je zařízení, které se umísťuje se do obvodové konstrukce (do stěny nebo do okna) tak, že jedna strana je obrácená do venkovního prostředí a druhá do interiéru.

Předností okenní klimatizace je nenáročná instalace. Okenní klimatizace mohou pracovat s obíhajícím vzduchem při doplňování čerstvým vzduchem nasávaným z venkovního prostoru. Podíl čerstvého vzduchu se může měnit klapkou. V porovnání s dělenými split systémy jsou kompaktní okenní jednotky hlučnější. Výhodou této klimatizace je nižší cena a nízké náklady na montáž. Uplatní se proto především v průmyslových provozech, bufetech, skladech, serverovnách apod.

 

Mobilní klimatizace

Mobilní klimatizace se umísťují přímo v interiéru. Ke své činnosti však nevyhnutně potřebují odvod tepla do venkovního prostředí. K tomuto slouží teleskopická umělohmotná hadice, pro kterou je třeba udělat výstup přes stěnu nebo okno. Kondenzát se zachycuje do kondenzační nádoby, kterou lze vyjmout a vyprázdnit. Mobilní klimatizace se uplatní v pronajatých prostorách. Při stěhování se zařízení bez složité demontáže odnese do nových prostor. Tyto klimatizace najdou využití také v památkově chráněných objektech, kde není možnost umístit split jednotky.

 

Výjimečné přednosti klimatizačních systémů ACOND

Klimatizace ACOND patří po dlouhá léta mezi nejprodávanější v České Republice. Vynikají hlavně tichým a ekonomickým provozem, příznivou pořizovací cenou, spolehlivostí a hezkým designem. Používáme pouze nejkvalitnější komponenty a materiály. Tepelné výměníky jsou řádně dimenzovány pro vysokou energetickou účinnost. Pracují s ekologickým chladivem R410. Po domluvě montujem i jine značky klimatizací (york, toshiba, LG)